Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş'ten, Arafat Vakfe Duası

31 Ağustos 2017 Perşembe

Rabbimiz! Her türlü övgü, her türlü ihtiram sanadır.

İnsanlığa Yüce Kur’an’ı lütfettin.

Resul-i Ekrem’i göndererek bizi şereflendirdin.

Fazl ve kereminle bizi en hayırlı ümmet kıldın.

Şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur.

Yine şehadet ederiz ki Muhammed Mustafa (sav) senin kulun ve resulündür.

En güzel isimler ve en yüce sıfatlar senindir.

Yüzümüzü sana döndük.

Boyunlarımızı sadece senin önünde eğdik.

Senden başkası için secdeye varmadık.

Hamdimizi, övgümüzü, yalvarış ve yakarışımızı, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allahım!

Efendimiz Muhammed Mustafa’yı âlemlere rahmet, insanlığa rehber kıldın. Doğru yolu o gösterdi. Bir kandil misali yolumuzu aydınlattı. Cennetinle müjdeledi, azabınla uyardı. Sayısız salat ve selam ona ve bütün peygamberlere olsun.

Allahım! Onun sünneti üzerine bizi yaşat,

Onun getirdiği din üzere ruhumuzu kabzet,

Bizi mahşerde onun hamd sancağı altında topla!

Ey Rabbim! Bizleri yoktan var ettin. Varlığından, birliğinden ve rahmetinden haberdar ettin. 

Sen çok yücesin. Her türlü eksiklikten uzaksın. Sen, yeri, göğü ve arasındakileri amaçsız yaratmadın. Bizi de sana kul olalım diye yarattın. Başıboş bırakmadın. Akıl ve vicdanla donattın. Bizleri yeryüzünü imar ve ıslah edelim diye var ettin. Yaratılış amacını yitirenlerden eyleme. Kalpleri doğru yoldan ayrılanlardan eyleme Allahım!

İlahi Ya Rabbi! Senden başka ilah, senden başka mabud yoktur. Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bizi şirkin her türlüsünden uzak eyle. Din istismarcılarının aldatmalarına karşı uyanık eyle.

Allahım! Bizleri evine davet ettin. Misafirin olmaya layık gördün. İbrahim’in diliyle yaptığın çağrına uyduk. Mübarek topraklara adım attık. Başımız önde huzuruna vardık. Arafat meydanında vakfeye durduk. El açtık, kapına geldik. Lütfundan, kereminden bizi mahrum bırakma Allahım!

Rabbim, insanları hacca çağırdın. Çağrına uyduk, yalın ayak başı açık iki büklüm huzuruna geldik. Günahlarımız belimizi büktü.  Mahşerde hesabı bekler gibi huzurundayız. Elimizi boş çevirme Allahım!

İmandan başka sermayemiz yok Allahım! Aciz ve günahkâr kullarız. Lütfuna, ihsanına, inayetine sığınarak geldik bu diyarlara. Niyetimizi, haccımızı, hasenatımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul eyle. 

İbrahim’e sadakat, İsmail ve Hacer’e teslimiyet verdin. Bize de ihsan eyle! Habibin Muhammed Mustafa’nın ayak bastığı, sözlerinin yankılandığı şehir, Mekke’deyiz. Bu kutsal beldede sana yalvarıyoruz Allahım! 

Ey merhametli, en merhametli! İbrahim’in milletinden ayırma bizi! Efendimizin ümmetinden ayırma bizi!

Allahım! “Lebbeyk” nidalarıyla yola çıktık. Dillerimiz seni andı, yüreklerimiz sana sığındı. Şimdi Arafat’ta vakfedeyiz. Her şeyimizle teslim olduk sana. “Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve’n-nimete leke ve’l-mülk. Lâ şerike lek”, “İşte buradayım, Allahım! Emrine amadeyim, buyur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Emrine amadeyim. Hamd Senin. Nimet Senin. Mülk Senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur.” Teslimiyetimizi kabul ve daim eyle  Allahım!

Âlemlerin rabbi sensin Allahım! Bütün hamdler, bütün övgüler sanadır! Arafat meydanında topladın bizi! Vakfeye durduk. Ellerimizi açıp sana yakardık. Gönlümüzü sadece sana bağladık. Hesap günü gelmeden mahşeri yaşadık. Şükürler olsun nasip ettiğin bu nimetlere.

Hz. Adem’in, Hz. İbrahim’in ve Hz. İsmail’in yadigarı Ka‘be özlemi içimizi kor gibi yaktı. Gönüllerimiz peygamber sevgisiyle tutuştu. Bizleri hasretle kavuşmayı beklediğimiz bu topraklarla buluşturdun. Tutuşan gönüllerimize bir su serptin. Müşerref olduk, şükürler olsun Allahım!

Sonsuz hamd olsun sana Allahım! Kefen misali ihramlarımızı giydik. Ölmeden önce ölüme hazırlandık. Tavaf ile varlık alemine katıldık. Tevhid aşkıyla, iraden önünde eğildik. Sa’y ile İsmaillerimiz için âb-ı hayat dilendik.

Hacer-i Esvedi istilam ettik. Ahdimizi yeniledik. Yeniden söz verdik sana. İstilam için kalkan ellerimiz şiddete, kötülüğe kalkmasın Allahım! Safa ile Merve arasında yürüdük, koştuk. Daima iyiye, iyiliğe adım atanlardan eyle! Lebbeyk diyerek en büyük hakkı dillendirdik. O ağızlarımız yalan için açılmasın Allahım! Kulaklarımız, dualar, zikirler ve Kur’an ile doldu. Günaha ve çirkin sözlere kapat onları Allahım! Sana teslim olduk, Müslüman ismini verdin. Müslümanca yaşamayı, Müslümanca ölmeyi nasip eyle Allahım!

Arafat’ta, arif olmak, bilmek, hakikate varmak gerekti. Benliğimizden sıyrıldık, dualarımızın kabulü için geldik. Şimdi Arafat’tayız Allahım! Arafat’ın feyiz ve bereketini bize de nasip eyle. Bize de lütfeyle Ya Latîf. Arafatın hakikatine erdir Ya Kerîm. Marifet ehli kıl bizi Ya Alîmü Ya Hakîm. Arafat ruhunu iliklerimizde hissettir Yâ Mennân!

Babamız Âdem’in Havvâ annemize kavuştuğu yere geldik. Yeni bir hayatın başlangıcına vardık. İhramlarımız gibi beyaz sayfalar aç bize Allahım! Arafat şuurunu aklımızdan çıkarma!

Allahım! Biz seni de, sana verdiğimiz sözü de unuttuk. Kendimize gelmemiz için bize şuur ver. Bizi cahillerden değil, ariflerden eyle. Bizi cahiliyenin her türlü adet, davranış, isyan ve tuğyanından kurtar. Unuttuğumuz sözü ve kaybettiğimiz vicdanı bize hatırlat.  Bizi yeniden insanlığın vicdanı yap Allahım!

Ya Rabbi! Sen kalbimizden geçenleri bilirsin. Pişmanlığımızı ifade etmeye mecalimiz yok. Takatimiz kalmadı günahlarımızı taşımaya. Günahlarımızı affet. Pişmanlıklarımızı ve tövbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin. Mazlumlar, çocuklar ve beli bükülmüş ihtiyarlarımız hürmetine rahmetini bizden esirgeme.

Rabbim! Günahlarımızdan sıyrılmak için buradayız. Ayrılık, dargınlık, kıskançlık, kin ve öfkeyi hayatımızdan çıkarmak için buradayız. Riya ve gösterişi, isyan ve hatayı aklımızdan ve kalbimizden çıkar. Günahlarımızı bağışla Allahım!

Meş’ar-i Haram’da şuura erdir! Mina’da muhabbet ve aşkınla dirilt! Kurbanlarımız bizi sana yaklaştırsın Allahım!

Ziyaret tavafı ile rızana erdir, rahmetini göster. Veda tavafıyla bedenen ayrıldığımız beytinden kalbimiz hiç ayrılmasın Allahım!

Allahım! Bizi Kur’an-ı Kerim’i ve Peygamber efendimizin sünnetini doğru anlayıp, ilim ve hikmetle yorumlayanlardan eyle. Bizleri Kur’an ve Sünnet yolundan bir an olsun ayırma!

Faydasız ilimden sana sığınırız Allahım! Öğrettiklerinle bizi faydalandır ve ilmimizi artır Allahım!

Nefislerin sahibi sensin Allahım! Bencilliği, kibri, nefreti, ihtirası ve hasedi içimizden sök Allahım! Tevazu, hürmet, merhamet ve sadakat ile kuşat bizi! Doymayan nefisten, huşû duymayan kalpten, yaşarmayan gözden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırız.

Sen Gafursun, sen Rahimsin, sen Erhamü’r-Rahimînsin. Cehennemden azadımız bugün olsun Allahım! Bizi affeyle! Gidecek başka kapımız yok Allahım! Kullarını mahzun eyleme. Doğru yolunu göster, hidayetten ayırma Allahım!

Gün batmadan, Arafat’a veda etmeden affet günahımızı. Ört bütün ayıplarımızı! Gider bütün sıkıntılarımızı! Şifa ver bize tüm hastalıklardan ey Şâfî! Devasız derdimiz kalmasın Allahım!

Rızkı veren sensin ey Rezzâk. Nimetleri bahşeden sensin. Çalışma güç ve kuvvetini sen verirsin Allahım! İşimizde, gücümüzde muvaffak eyle. İşsizlerimize iş imkanı nasip eyle. Çalışanlarımıza helal ve bol rızık ihsan eyle Allahım!

Elest bezminde, ruhlar aleminde “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordun. “Elbette! Evet! Sen bizim Rabbimizsin” dedik. İkrar ettik, tasdik ettik. Söz verdik hududunu aşmayacağımıza. Ahde vefa gösterenlerden eyle Allahım!

Sözümüzü, ahdimizi yenilemeye geldik. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla biata geldik Allahım! Sana hiçbir şeyi ortak koşmayacağız, kimsenin canına, malına, namusuna yan gözle bakmayacağız. Senin kitabından, Resulunün yolundan ayrılmayacağız. Sözümüzü tutmada yardım eyle! Kararında sebat edenlerden eyle Allahım!

Rızan uğrunda varlığımız feda olsun. Söz veriyoruz Allahım! Bugünden sonra iman, ibadet ve istikametten ayrılmayacağız. İslam’ın izzetine uygun davranacağız. Haksızlık ve zulüm düşmanımız olacak. Mazlum ve muhacir yoldaşımız olacak. Dul, yetim ve kimsesizi gözetmeyi vazife bileceğiz. Bu bilinçten ayırma bizi! Sözünde durmayan, onurunu yitirenlerden eyleme Allahım!

Rabbimiz, verdiğin hayatımızı rızan doğrultusunda yaşayamadık. Kendimize zulmettik. Sana yakaracak yüzümüz yok. Bize mağfiret et ey Gaffâr. Bizi rahmetinden mahrum etme ey Kerîm.

Ey Rabbimiz! Yalnız sana yöneliriz, tevekkülümüz sadece sanadır. Senden başka güvencemiz yoktur. Sığınağımız senin rahmetindir.

Rabbimiz güç de kudret de senin elindedir. Elindeki güç ve kudreti gerçek sananlardan, nefsine uyarak şımaranlardan eyleme bizi.

Rabbim! Mülk senindir. Kâinat senindir. Sen eşsiz ve örneksiz yaratansın. Mülkünde aziz olan sensin. Her işinde hikmeti sonsuz olan sensin. Bizlere verdiklerin birer emanettir. Onların asıl sahibi sensin. Emanetlerin hakkını vermeyi nasip eyle! Dünyanın esiri eyleme bizi Allahım!

Rabbimiz seni hakkıyla bilmeyen, seni idrak etmeyen ve sana isyan halinde olanlardan eyleme bizi. Bir an olsun bizi zulmeden nefislerden kılma. Bizi bize bırakma. Nefsimizin ve ihtirasımızın esiri eyleme.

İlahi Ya Rabbi!  Bize ferahlık ver, işimizi kolaylaştır, bize güç ver, bizi zalimler karşısında acz içinde bırakma, fitne ve fesat peşinde olanların oyununu boz. Onların planlarını altüst et, tuzaklarını boşa çıkar.

Ülkemizi ve âlem-i İslam’ı şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Bizi zalimlerin, fitnecilerin ve fâsıkların saldırılarından koru. Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu ile beraber eyleme. Senden başka bize yardım edecek hiçbir güç ve kudret yoktur. Bizi her türlü felaketten ve kötülükten rahmetinle, merhametinle sen korursun. Günahlarımızı ve taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Bize direnme gücü ver. İşimizi kolaylaştır. Kâfirlerin ve zalimlerin saldırılarına karşı bize yardım et.

Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru.

“Rabbimiz, unuttuk yahut yanıldıysak bundan dolayı bizi hesaba çekme. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi üzerimize ağır yükler yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükletme. Bizi affet, bize mağfiret buyur ve bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlâmız. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Günahlarımızdan arınmak için yola koyulduk. Rahmetine kavuşma ümidiyle mukaddes mekânlara geldik. Evlerimizi, yurtlarımızı ve sevdiklerimizi bıraktık da geldik Allahım! Peygamberimizin “Allah’ım! Haccedenleri bağışla! Onların bağışlanmasını istediği kişileri de bağışla!” duasına inandık da geldik. Onlar için açıyoruz ellerimizi Allahım!

Annemizi, babamızı, eşimizi, evlatlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme. Bizden dua bekleyenleri de mağfiret eyle Allahım!

Sen kendisiyle huzur bulacağımız eşler yarattın. Onların sevgisi ve desteğiyle geldik buralara. Onları cennetinle ödüllendir Allahım!

Yuvamızın bereketi olan yavruları sen bahşettin. Onları bize, milletimize ve ümmete hayırlı evlatlar eyle! Senin sevginle büyüt, Habibinin yolundan ayırma Allahım!  Kazalardan, belalardan, her türlü dertten ve şerden muhafaza eyle! Neslimizi Sana layık kul, Resûlüne layık ümmet eyle Allah’ım!

Bekar kardeşlerimize kendileriyle huzur bulacakları salih ve saliha eşler nasip eyle Allahım!

Gençlerimizi senden başka koruyacak yok Allahım! Onları, sana isyandan koru. Sevgini gönüllerine kazı! Senden uzaklaştıracak şeylere bağımlılıktan, kötü alışkanlıklardan, zehirli akımlardan muhafaza et. Şiddet ve terör belasından uzak tut onları Allahım!

Allahım! Biliyoruz ki, bizi dünyaya gönderdiğinden bu yana biz insanoğlu olarak hep kan dökücü olduk. Elçilerinle, mesajlarınla bizi sürekli uyardın. Bizler ise nankörlük ettik. İnandığımız halde Kitab-ı Kerîm’ine uymadık. Haksızlık yaptık, haksızlığa karşı suskun kaldık. Kan akıttık. Akan kanları durdurmadık. Bizi kan akıtanlardan eyleme. Bizi akan kanları durduranlardan eyle.  

Allahım! Sen insanları farklı coğrafyalarda, farklı renklerde yarattın. Onlara farklı diller öğrettin. Tanışalım diye kabilelere ve kavimlere ayırdın. Biz ise bunu unuttuk. Ayrıştık, bölündük, parçalandık. Bizleri yekvücut kıl Allahım! Ayrılığa düşüp gücünü yitirenlerden eyleme Allahım!

Müminleri sen kardeş kıldın. Biz ise kardeşlik hukukuna riayet edemedik. Feraset, basiret, insaf ve adalet nasip eyle bize!

Sen bizden tevhidi ve vahdeti istedin. Biz ise parçalandık, zayıfladık, eridik. İslam diyarları kan gölüne döndü Allahım. Bu günah bize yeter Allah’ım. Sen bizleri gafletten uyandır Allahım! Top yekûn âlem-i İslamı bu günahlardan kurtar Allah’ım.

Allahım! Bizi, bu şiddetin, vahşetin ve dehşetin yakıcılığından koru. Bizi bu azgınlıklardan, tuğyandan, fitne ve fesat tuzağından kurtar Ya Rabbi.

Sana verdiğimiz sözü unuttuk Allah’ım. Artık söylenecek sözümüz, bakacak yüzümüz kalmadı Allah’ım. Bizi yüzüstü bırakma Allahım!

Allahım! Bizi günahta ısrar edenlerden eyleme. Bizi bize bırakma. Bize rahmetini ve merhametini gönder. Gönder ki, bu ateş sönsün. Gözyaşlarımız kurudu. Kalbimiz karardı. Kalbimize merhamet ver. İçimizdeki kini, nefreti ve düşmanlıkları al.

Sen merhamet edensin, bağışlayansın. Bize acı Allahım! Kurbanlar hürmetine bizi bize yakın eyle. Tevhid sancağı altında vahdete erenlerden eyle. Bize ülfet ver. Kalplerimizi birleştir. Karanlıklardan aydınlığa çıkar Allahım! Kâfirlerin fitne ve fesatlarından muhafaza eyle!

Sen bize yetersin Allahım! Senden başka mabud tanımadık. Sana tevekkül ettik. Hak dediğine yöneldik, batıldan uzak durduk. Tevhid yolundan saptırma. Kesrette vahdeti yaşat. Gönül aynamız kir tutmasın. Bedenlerimizde sıhhat ve afiyet daim olsun Allahım!

Cebel-i Rahme’nin eteğinde toplandık. Farklı ırkta, farklı meşrepteyiz. Renklerimiz ve dillerimiz de aynı değil. İmanımız, kıblemiz, haccımız ve kurbanımız bir Rabbim! İbrahim’in çağrısıyla geldik huzuruna Allahım!

Tüm Müslümanlar için yalvarmaya geldik Allahım! Barut kokusu yok olsun, silah sesleri duyulmasın Allahım! Hiçbir bebek ağlamasın, analar gözyaşı dökmesin. Halep’te yetim kalmasın. Şam’da mahzun bir bakış olmasın. Gazze, öksüz çocuk görmesin. Afrika açlıkla kıvranmasın. Libya’da, Irak’ta, Yemen’de kardeşkanı dökülmesin. Bizleri onlara el uzatan, verdiğin nimetleri onlarla paylaşan müminler eyle.

Allahım! Arakan’da, sadece “Rabbimiz Allahtır” dedikleri için kardeşlerimiz yurtlarından, kendi topraklarından çıkarıldı. Sürgün edildi, işkenceye maruz kaldı, öldürüldü, katliama uğradı. Sen onları bu zulümden kurtar. Bize de onlara yardım etme gücü ver Allahım!

Allahım! Gözyaşı yalnızca senin aşkından dolayı dökülsün.  Hicret, sadece sana davet için olsun. Yardım edecek sensin, kadîr olan sensin. Dünyadaki mazlumlara, mağdurlara, horlanmışlara, kıtlık içinde yaşayanlara, bîçarelere imdat eyle Allahım! Zalimleri sana havale ediyoruz. Masumların intikamını al, âhını zalimde bırakma.

İlahi Ya Rabbi! Sen halimizi görüyor ve biliyorsun. Bir tarafta alabildiğince israf ve çılgınca hazları peşinde koşan bir azınlık;  diğer tarafta açlığı, zulmü, çaresizliği ve terk edilmişliği yaşayan bir dünya var. Allahım! Bizi adalet için çalışanlardan, zulmün karşısında duranlardan, çaresizlere umut olanlardan eyle!

Allahım! Bize dünyayı ıslah ve imar etme gücü nasip et. Bunlara gücümüz yetmiyorsa hiç olmazsa kalbimizle buğz edenlerden eyle. Bizi sessiz olanlardan, tarafsız kalanlardan, eli kolu bağlı olanlardan eyleme.

Yüzümüz yok huzuruna çıkmaya Allahım! Biliyoruz sen kaldıramayacağımız yükü bize yüklemezsin. Bize güç ver, takat ver. 

Allahım! Biz kardeşlerimizle dertleşemedik, konuşamadık ve uzlaşamadık. Biz senin arzının genişliğini idrak edemedik. Dünyayı kendimize de başkalarına da dar ettik. Korkular ürettik, bu korkularımızla ahitlerimizi bozduk. Kardeşliğimizi unuttuk ve paylaşım kavgasına girdik. Kendi öz kardeşlerimizi bile katlettik. Hakkı ve hukuku hâkim kılamadık Ya Rabbi.

Emanet ettiğin dünyayı koruyamadık. Onu hoyratça yaktık, yıktık, kirlettik. Bağışla bizi Allahım! Musibetlere, savaşlara biz sebep olduk. Bizi koru Allahım! Hepimize akıl, iman ve vicdan ver Allahım!

Seni sevince yüceldik. Sana bağlandıkça özgürleştik. Kulluk ederek zenginleştik. İtaat edince huzura erdik. Allahım! Yolundan ayırma bizi.

Allahım! Bize basiret ve feraset ver, şuur ver.  Bizi zaaflarının, hırslarının peşinden giden bir nefisle imtihan etme.

Bütün günahlarımızla ve mahcubiyetimizle sana yöneliyoruz ve itiraf ediyoruz ki biz yapamadık ya Rab. Ahdimizi tutamadık ya Rabbi. Sana verdiğimiz söze sadakat gösteremedik. Bizi yeniden sana yönlendir. Bizi cahiliye adetlerine dönenlerden değil, sana iltica edenlerden eyle.

Rabbimiz! Biz seni yeterince zikredemedik. Umudumuzu diri tutamadık. Takatimiz kalmadı. Sabrımız tükendi. Ya Rab Sen bize güç ver ki umudumuzu koruyalım. Rabbimiz, bize yardım et. Bizi muzaffer eyle.

Allahım bizim için iyi olan şeyleri bizden esirgeme. Bizim için kötü olan her şeyden bizi koru. Bizi hidayet yolundan ve inayetinden ayırma. Bize feraset, basiret, cesaret ver. Korkularımızı bizden al.  Malımıza, canımıza, iffetimize kastedenlere karşı bize yardım et. Rabbimiz! zulme karşı direnme ve dayanma gücü ver.

Rabbimiz, bizi sana çok şükreden, seni çok zikreden, sana itaat eden, sana çokça yönelenlerden eyle. Duamızı kabul eyle Allahım! Kalbimizden şefkati, dilimizden şükrü azaltma. Kalbimizdeki kötü duyguları ve dilimizdeki kötü sözleri bizden uzak eyle. 

Hayatlarımız hızla aktı geçti. Çevremizi kuşatan nimetler, nefsimize güzel geldi. Dünyanın ihtişamı başımızı döndürdü. Mal ve makam sevgisinden, hırsından sana sığınıyoruz. Şeytanın hilelerine kapılmaktan kurtar. Nefislerimiz vesvese vermesin Allahım! Dünyanın imtihan olduğunu unutanlardan eyleme! Kalbimiz dinin üzere sabit olsun hep.

Mağfiretine muhtacız Allahım! “Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi mağfiret eyle! Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.”

Ey mülkün sahibi! Sen gücü dilediğine verirsin ve dilediğinden çekip alırsın. İstediğini üstün kılar, istediğini alçaltırsın. Hayırlar senin elindedir. Gerçekten de Sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye bağlarsın. Diriyi ölüden, ölüyü diriden çıkarırsın. Sen istediğini hesapsızca rızıklandırırsın.

Allahım! Dünyada ve ahirette bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm hayırları senden istiyoruz, tüm şerlerden sana sığınıyoruz.

Allahım! Senden cenneti ve cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyoruz. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyoruz. Bizim için takdir ettiğin hükmünü hayırlı kıl Allahım!

Efendimiz on dört asır önce Zilhiccenin 9’unda bu meydandaydı. Ashabına son hutbesini burada irad etti. “Ey insanlar biliniz ki Rabbiniz de birdir, atanız da birdir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Arab’a; beyazın siyaha, siyahın da beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur” buyurdu. Bizleri kibirden, üstünlük kuruntusundan kurtar. Sana kul olan müttakiler eyle.

“Kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin” buyurdu. Emanete hıyanet etmeyip onu koruyup sahibine verenlerden eyle. Kul hakkıyla huzuruna gelenlerden eyleme. Borç yükü altında ezilmekten kurtar Allahım!

“İyi biliniz ki, bu ayınızda, bu beldenizde bu gününüzün haram olduğu gibi, bir birlerinize kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız da haramdır (saygındır)” buyurdu. Fırsat verme Allahım! Kardeşlerimizin canını almaya yeltenenlere! İffetlerine, namuslarına göz dikenlere. Mallarına el uzatanlara Allahım!

Cahiliye devrinin kan davalarını ayaklarının altına aldı. Şirk dolu âdetleri O kaldırdı. Haksız yere kan dökenlere, intikam peşinde koşanlara, kan davası güdenlere fırsat verme Allahım!

İlk olarak amcasının faizini kaldırdı. Bütün cahiliye faizleri gibi. Her türlü sömürüden, sömürü aracı olan faizden, tüketim çılgınlığından, israftan, dünyevileşmeden ve maddeperestlikten muhafaza eyle Allahım!

“Kadınlar hakkında Allah’tan korkun. Siz, onları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onları Allah’ın adıyla kendinize helal kıldınız.” buyurdu. Bizi eşlerine iyi davrananlardan eyle. Emanete gözü gibi bakan, onları koruyanlardan eyle Allahım!

“Rabbiniz olan Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na kulluk edin! Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan ayınızda oruç tutun, mallarınızın zekatını verin, ulu’l-emre itaat edin ve böylece Rabbinizin Cennetine girin” Müjdesini aldık Allahım! Takva sahibi kullar eyle. Bizi ve zürriyetimizi namaz kılmaktan ayırma. Hakkıyla ibadet eden kulların arasın bizi de dahil eyle Allahım!

Sen insanı yeryüzünde halife olarak yarattın. Bize verdiğin imkanları, senin rızana uygun kullanmayı bizlere nasip et. Bizi haddi aşanlardan eyleme. Bizleri zulmeden kullarından eyleme. Bizleri zalimden yana değil, hep mazlumdan yana olanlardan eyle.

İlahi Ya Rabbi! Dinimizin adına sen “İslam” dedin ve bizleri de Müslüman eyledin. Barış ve esenlik olan İslam’ı biz yanlışlarımızla şiddet ve çatışma dini gibi algılanmasına sebep olduk. Bizleri affet Allahım. Huzurun ve saadetin adı olan İslam’ı korkunun ve şiddetin kaynağı gibi göstermek isteyenlere fırsat verme Allahım!

İslam’ın evrensel ilkelerine uyarak gerçekten barışı arzulayan Müslümanlardan eyle bizi. Bayramlarımızı barışın ve esenliğin yani İslam’ın bayramı yap. Bize Kuran’ın mesajıyla yol göster ki, kararan dünyamız aydınlansın. Bizi yeryüzünde fitneyi ve fesadı kaldıran, marufu emreden, münkerden nehy eden hayırlı ümmet eyle Allahım!

Allahım ülkemizi ve tüm İslam beldelerini barışın yurdu yap. Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Her türlü saptırıcıların tuzaklarından ve aldatmalarından bizi koru. Bizi rahmetinle bağışla ve merhametinle koru. Korkularımızı gider. Umutlarımızı arttır Allahım! Geleceğimizi umutlu kıl.

Ey kalplerimize hükmeden Rabbimiz! Tevfîkini refîk eyle. Kalplerimizi sevip razı olduğun yöne çevir.  Dünyanın geçici sevgisiyle kalplerimizi meşgul etme. Kalbimizi ebedi hayatın kalıcı sevgisine yönlendir. Kalplerimizi kin, nefret, kıskançlık yerine muhabbetle, rahmetle ve şefkatle doldur. Kalbimizi senin hak dinin olan İslam üzere sabit eyle. Akıbetimizi hayreyle. Şerleri def eyle. Her şeyin şerrinden kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi muhafaza eyle.

Allahım! Senden her türlü iyi işleri işlemeyi, her türlü kötü işlerden korunmayı dileriz. Nefsimizin kötü işlere yönelmesinden bizi muhafaza eyle. Nefislerimizi değiştir. Şeytanın ayartmasından, türlü türlü yollarla bize yanaşmasından bizi koru. Hak gibi gözüken her türlü aldatıcıdan bizi uzak eyle. Senin adınla bizi aldatmak isteyenlere fırsat verme. İmanımızı ve dinimizi istismar etmek isteyenlere izin verme. Aklımızı muhafaza eyle. Aklımızı, neslimizi, evlatlarımızı ve geleceğimizi çalanları cezasız bırakma. Onları bize bir daha musallat etme. Ülkemizin ve İslam beldelerinin huzurunu ve selametini bozmak isteyenleri sana havale ediyoruz. Onları ıslah eyle. Islah olmazlarsa kahru perişan eyle. 

Yalvarıp yakarma, arınıp durulma, dirilip uyanma zamanını yaşıyoruz Allahım!  Yurdumuz için hayırlar niyaz ediyoruz senden. Ülkemizi afetlerden, felaket ve tehlikelerden emin kılacak sensin. Rahmetini, bereketini ve yardımını esirgeme Allahım!

Gökleri ve yeri sen yarattın. Onların tek hâkimi sensin. Güneşi ve ayı parlatan sensin. Hilali üzerimize iman ve esenlik ile doğdur Allahım! İhanetlerden, fitnelerden ve fesatlardan muhafaza eyle Allahım!

Milletimizi, seninle kandıranlardan uzak eyle. Onlar Allah ile aldattılar. Peygamberimizi istismar ettiler. Gencecik yavrularımızı bizden kopardılar. Muhammed aşkını kirli emelleri için kullandılar. Sen onların kötü emellerini ve hırslarını kendi aleyhlerine çevir.

Kalbimizde iman, vatan ve millet aşkıyla buradayız. Sana kul olmak için geldik. Hürriyet ve istiklal sevdası var içimizde. Milletimizin birlik ve dirliği için yalvarıyoruz. Rabbim senin uğrunda vatan yolunda şehit olmuş kardeşlerimizin yakınları huzurunda. Aziz şehitlerimizin şehadetini kabul eyle.

Bedirde Müslümanları sen destekledin. Melek ordularını gönderen sensin. Malazgirt ile Anadolu’yu İslam’a açan sensin. Milletimizi, Kurtuluş savaşında, 15 Temmuz’daki ihanet ve işgal girişiminde kurtaran sensin.

Dillerinde tekbir, kulaklarında sala vardı. O gün senin aşkınla, muhabbetinle, senin dinin uğruna mücadele etti müminler.

Onları ve bütün şehitlerimizi, Bedir ve Uhud şehitlerinden, Çanakkale’de şehadet şerbeti içenlerden ayırma. Onları birlikte haşr eyle Allahım! Sen bizleri ezansız, vatansız, bayraksız, yârsız ve yardımsız bırakma Allahım!

Şehitlerimizin emaneti başımızın üstündedir. Emanetine sahip çıkmak için güç ve kuvvet ver Allahım!

Aramızda gazilerimiz var Allahım! Senin için,  Müslümanlıkla yoğrulan yurtları, ümmet için mücadele ettiler. Allahım! Evlerinden helalleşip çıktılar, bir kez arkaya bakmadılar. Meydanlarda savaştılar, dağlarda savaştılar. Kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybettiler bu uğurda. Onlara sağlık, afiyet ver. Uzun ömür, bol nimetler ihsan et Allahım! İman üzere ölmeyi, cennetine varmayı nasip et onlara Allahım!

Ezelden beri hür yaşadı bu millet Allahım! Senden başkasına boyun eğmedi. İstiklali uğruna bir öldü bin dirildi. Müslümanların, mağdurların, mazlum ve muhacirlerin umudu oldu. Ümmetin umudunu toprağa gömmek isteyenlere fırsat verme Allahım!

15 Temmuz günü Asya’da, Afrika’da, Gazze’de, Bosna’da eller milletimiz için kalktı. Dualar, tazarrular, yakarışlar sadece sanaydı. Bu dualar hürmetine milletimizi her türlü kötülükten koru Allahım!

Ülkesi için, vatanı için, namusu için mücadele edenleri muzaffer eyle. Bu uğurda ölenleri şehadet mertebesine erdir. Şehitlerimize mağfiret eyle. Şehitlerden, sıddıklardan salihlerden, muhlislerden ve muhsinlerden bizleri ayırma.

Haccın sahibi sensin. Beytullah senin. Arafat seni tanıma ârif olma yeri. Marifetullaha erelim. Gönül köprüleri kuralım. Kırdığımız gönüller varsa bu yolculukta affet bizi Allahım! Haklarımızı helal ediyoruz birbirimize. Şahit ol ve kabul eyle.

Rabbim! Beraber yola çıktığımız bazı kardeşlerimiz Arafat meydanına erişemedi. Onların tek niyeti hacı olmak, rızanı kazanmaktı. Onları da hacıların arasına dâhil eyle Allahım!

Yıllardır hac özlemiyle yanıp tutuşanlar var Allahım! Onları da en kısa zamanda evine davet et, misafirlerin arasına kabul buyur Allahım!

Hac yolcuları senin misafirlerindir Allahım! Onlara senin için hizmet ettik. Yol gösterdik, rehber olduk, yardım ettik. Sen emeklerimizin karşılığını en güzel şekilde ver Allahım!

Mescid-i Harâm’ında namaz kıldık. Kabe’nin etrafında pervane olduk. Mültezemde yandık, yakardık, yalvardık. Dualarımız sana, zikirlerimiz sanadır. Tüm ibadetlerimizi kabul eyle Allahım!

Arafat meydanında ve vatanımızda “Ellerini açıp, sana “Âmin” diye yakaranları boş çevirme Allahım! Günahlarımızı bağışla, ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kıl.

Hayatın ve ölümün sahibi sensin. Bizi yaşatan, bizden öncekileri yaşatan ve öldüren sensin. Ailelerimizden, akrabalarımızdan, komşularımızdan ve kardeşlerimizden vefat etmiş olanlara sen ikramda bulun, affet onları. Kabir azabından koru. Cehennem ateşini üzerlerine değdirme. Cennette sevdikleriyle buluştur Allahım!

Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın (sav) senden istediği tüm güzellikleri biz de istiyoruz. O’nun sana sığındığı tüm kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz.

Allahım! Bu bayramı bizim için imanın, emanın, güvenin,  barışın ve esenliğin, İslam’ın bayramı yap.

Şahid ol Yâ Rab! Ahdimizi yeniledik. Bizi ahitlerini unutanlardan eyleme. Allahım! Bu dünyada yapıp ettiklerimizden dolayı kıyamette bizlere mahcubiyet yaşatma ve mesuliyetini idrak ederek hesap verenlerden eyle.

Efendimiz “Allah tarafından kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir” muştusunu verdi bize. Haccımızı mebrur eyle. Makbul ibadetlerimizden eyle. Haccımızı cennetimiz eyle. Ömür boyu hacı kalmayı nasip eyle.

Arafatı beratımız eyle. Hayırları feth eyle, şerleri def eyle Allahım! Hata ve günahlarımızı tekrarlamayalım Allahım! Haramlara düşmeyelim. Hatır gönül kıranlardan olmayalım. Şeytana, nefsimize, heva ve hevesimize uymayalım. Müslümanca yaşayıp, Müslümanca ruhumuzu teslim edelim Allahım!

 

Âmin, âmin, âmin, Ya Rabbe’l-Âlemîn. Yâ Kâdıye’l-Hâcât ve Yâ Mucîbe’d-Deavât.