İslam’ın yükselişinden önce Anadolu, farklı etnik toplulukların yaşayışlarına ve kültürlerine sahne oldu. İslam’ın Anadolu’daki varlığı güç kazandıkça siyasi ve kültürel yapı da yeniden şekillenme sürecini yaşadı.

İslam’ın Anadolu’ya kattığı değerler, Anadolu’nun İslam’la şekillenen kimliği Anadolu'da İslam belgeseliyle Diyanet TV’te.

Bölümler

+ Tümü