Bir kutlu seferdir Hacc…

Gönülden yapılan bir yolculuk…
Davet eden Yüce Rahman’dır, icabet eden ise kul…
Hakk’ın misafirleridir davete gönül verenler…
Peki, uhrevi bir kamp dönemi olan bu ibadeti nasıl ifa etmek gerekir?
Maddi ve manevi boyutu ile hacca nasıl hazırlanılmalı?
Hacc öncesi yola, yolculuğa, vuslata, ibadete dair; sembolleri, simgeleri ve hazırlık aşamaları ile, haccın her safhasının ele alınacağı bir program…

 

Bölümler

+ Tümü