Din ve Psikoloji ilk bölümüyle ekranlara geldi...

20 Eylül 2022 Salı
Din ve Psikoloji ilk bölümüyle ekranlara geldi...

Din ve Psikoloji ilk bölümüyle ekranlara geldi...

Diyanet TV, yepyeni bir programı izleyiciyle buluşturdu.

“Din ve Psikoloji” adlı programda insanın ruhsal yapısı ve davranışlarının altında yatan psikolojik faktörlerin dini kimlikleriyle ilişkisini kavramak ve anlatmaya çalışmak için din psikolojisi alanındaki araştırmacılarla her hafta bir konu ele alınıyor. Programda “Dindarlığın Kaynakları” “Dini ve Manevi Tecrübe” “Dini Gelişim” “Dindarlığın Tanımı ve Ölçülmesi” “Dua ve Dini Ritüel” “Din ve Ahlak” “Din ve Ruh Sağlığı” “Mistisizm” gibi konu başlıklarına değiniliyor.

Prof. Dr. Asım Yapıcı'nın konuk olduğu programda "Din Psikolojisi ne demektir?" "Din Psikolojisi neyi amaçlar?" "Din Psikolojisi toplumu ilgilendiren tarafları nelerdir?" sorularına cevap verildi.

Yapıcı, Din Psikolojisi’ni şu ifadelerle anlattı: 

"Burada 'din' ile söylenen dini hayattır. Bireyin din ile ilişkisini inceleyen bir bilimdir. Din dediğiniz bir olgu var. Bu olgunun içerisinde dinin inanç ve ibadetle ilişkisi var. Duygu kısmı var. Din benim gündelik hayatımı şekillendiren, etkileyen bir husus ve davranışlarıma yansıyan bir kısmı var. Biz bunu ana hatlarıyla din çerçevesinde ele alabiliriz. Bireyin din ile olan ilişkisini psikolojinin esaslarıyl inceler. Bu inceleme psikolojinin dışında bir inceleme değildir. Psikolojinin bir bakış açısıyla dini olguların incelenmesidir."

"Din Psikolojisi tanımlayıcı ve betimleyici bir bilimdir." diyen Yapıcı, şöyle devam etti:

" 'Birey inanıp, bağlandığı ya da şüphe duyduğu ya da dinsel değişimle başka bir tarafa kaydığı, yöneldiği alanlarda; neden böyle bir tutum ve davranış içerisine giriyor?' Din Psikolojisi bireysel davranışlardaki nedenleri inceler. Din Psikolojisi tanımlayıcı ve betimleyici bir bilimdir. Herhangi bir dinin emir ve yasaklarının olumlu ya da olumsuz olması değil bu emir ve yasaklar bireyde nasıl karşılık bulmuş bunu tanımlar."  

Ankara Diyanet Mevlana Gençlik Merkezi’nden ekranlara gelen "Din ve Psikoloji" Hilal Demir'in sunumuyla her Pazartesi saat 16.00'da Diyanet TV'de...