"Müheyyâ oldu meclis sâkıyâ peymâneler dönsün

Bu bezm-i ruh-bahşın şevkıne mestâneler dönsün"

Divan şiiriyle irfan mektebine doğru bir yolculuk başlıyor... Beyitlerdeki derin mana, dizelerdeki muhayyile ve satırlara işlenen tefekkür Edebi ile ekranlara geliyor. 

Edebi, Ali Bektaş ve günümüz divan şairlerinden Ömer Demirbağ’ın katılımıyla Diyanet TV’de.  

 

Bölümler

+ Tümü

Özel Klipler

+ Tümü