Yokluktan varlığı ve taneden tohumu var eden Hâlık. 

Sınırsız merhameti ve sonsuz rahmetiyle varlığı kuşatan Rahmân. 

Hata, kusur ve günahları lütfuyla bağışlayıp affeden Afüv. En güzel isimlerin yegâne sahibi O’dur. 

Esmâ-i hüsnanın anlam derinliklerini keşfetmek, kâinata ve insana dair yansımalarını idrak etmek için Esmâ’dan İnsana programında buluşalım. Prof. Dr. Huriye Martı’nın anlatımıyla 'Esmâ’dan İnsana' Diyanet TV’de.

Bölümler

+ Tümü

Özel Klipler

+ Tümü