Hacılar Medine-i Münevvere’de

30 Eylül 2015 Çarşamba
Hacılar Medine-i Münevvere’de

Kutsal topraklardaki ziyaretlerine Mekke’den başlayan hacılar, buradaki görevlerini tamamladıktan sonra Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hicret vatanı Medine'ye geçiyor. Hacılar burada, mescitleri, hurma bahçelerini, uhud savaşının yapıldığı alanı geziyor; bu mübarek yerlerin önemine dair bilgiler alıyor.

İslamiyet’in Doğuşundan Sonra İnşa Edilen İlk Mescit Olan Kuba da Ziyaret Ediliyor

Hac ibadetini yerine getirerek Medine’ye geçen hacıların en önemli duraklarından biri Kuba Mescidi… Hacılar bu mübarek mekanda namaz kılıp dua ediyor... Kuba Mescidi İslamiyetin doğuşundan sonra inşa edilen ilk mescit olma özelliği taşıyor… Medine’ye hicret eden müslümanlar burada saf tutup namaz kılmış; ardından da bu alan mescide dönüştürülmüş.

Ziyaret Edilen Mekanlar Arasında Kıbleteyn Mescidi de Var

İslam’ın ilk yıllarında namazlar Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’ya dönerek kılınıyordu. Ancak Hz.Muhammed’in bu mescitte namaz kıldırdığı sırada bir ayet nazil olmuş ve kıble Kabe’ye çevrilmiş… Efendimiz ve arkasında saf tutan müminler de namazı bozmadan kabe’ye yönelmiş. bu nedenle bu mescide iki kıbleli mescit denilmiş…

7 küçük mescitten oluşan Mescid-i Seba ise Hendek Savaşı sırasında yaptırılmış. savaş esnasında Peygamber Efendimiz namazları burada eda eder ve savaşı da bu mescitlerden takip edermiş.

Uhud Dağı, Uhud Şehitlerinin Kabri ve Okçular Tepesi de Ziyaret Ediliyor

İslam tarihi açısından büyük önem taşıyan Uhud savaşının yapıldığı Uhud Dağı da Medine’de ziyaret edilen mekanlar arasında… Hacılar, burada Hazret-i Muhammed'in (s.a.s) amcası Hazreti Hamza'nın da aralarında bulunduğu Uhud şehitlerinin kabrini ve okçular tepesi'ni de ziyaret ediyor. 

Hacılar Medine’deki hurma bahçelerini de ziyaret ediyor. Ülkelerine döndüklerinde yakınlarına ikram etmek için şifa deposu hurmalardan alıyorlar…