Peygamber Efendimiz (SAS)’in hayatını, ahlakını ve yaşadığı zamanın toplumsal yapısını biçimlendiren mantığını anlamak için hadislerin tekrar tekrar okunması, üzerine düşünülmesi ve anlaşılması için çaba harcanması gerekmektedir. Bu çaba tefekkürden, nasihatten ve ibret almadan daha başka ne olabilir ki? 

 
Diğer taraftan yüce Allah’ ın kutsal kitabında uzun uzadıya geçmiş toplumların hikayelerini, kıssalarını bizlere anlatıyor olması da düşünüldüğünde, insanların olay ve olguları anlayabilmesi için hikayeleştirme, betimleme ve bir adım ötesinde de görselleştirmenin önemi anlaşılabilir. 
 
İşte Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis, Diyanet İşleri Başkanlığının, büyük küçük bir çok yaştan izleyiciye, basit, sade ve anlaşılabilir bir dil ve görsellerle hadislerin hayatımıza aktarılması için oluşturulmuş bir projedir. Proje, ahlaki yapının çocukların büyüme çağlarında oluşunu kendisine hedef edinir, ancak ileriki yaşlarda da nasihat ve ibret alma, akletme ve mukayese yeteneğine erişmiş yetişkinler için de bir düşünme aracı olabilecek yapıya sahiptir. Bu yönüyle de Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis her yaştan izleyiciye hitap etmektedir. 18 Bölümden oluşan ilk sezon hikayeler yenilerinin de eklenmesiyle çok daha farklı konularda ve yeni bakış açıları kazandıracak hikayelerle Diyanet TV ekranlarında.
 

Bölümler

+ Tümü