Başkan Görmez Bektaşi Derneğini Ziyaret Etti

4 Haziran 2015 Perşembe

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Batı Trakya ziyareti kapsamında Dedeağaç’a bağlı bir köydeki Bektaşi dergahını da ziyaret etti. Dergahların İslam’ın kamil insan yetiştirme ideali adına büyük değerler olduğunu söyleyen Başkan Görmez, son asırlarda bu tür mekanların değerini yitirmesinin büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ramazan öncesi Batı Trakya’ya gitti; Gümülcine ve İskeçe’de ziyaretler yaptı; Berat Kandilini de Batı Trakya’daki Müslümanlarla birlikte idrak etti. 
 
 
Başkan Görmez, temaslarının son gününde ise, Rumeli’ye 1350 yılında gelerek İslam’ın yayılmasına hizmet eden Seyyid Ali Sultan’ın dergahını ziyaret etti. Dedeağaç’a bağlı Ruşenler köyündeki dergahta Başkan Görmez’i, Başpostniş Mehmet Koç karşıladı. Seyyid Ali Sultan’ın sandukası etrafında toplanıldı, Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Seyyid Ali Sultan’ın kabri başında bulunan anı defterini de dolduran Başkan Görmez deftere şu satırları yazdı: “Türkiye'ye dönerken Hoca Ahmet Yesevi'nin ve Hacı Bektaş-i Veli'nin İslam'ın öngördüğü insan-ı kamil öğretilerini yüzyıllar önce Rumeli'ye taşıyan Seyyid Ali Sultan dergahını ziyaret etmekten, buranın bekçiliğini yapan Bektaşi kardeşlerimizle buluşmaktan dolayı ikinci bir bahtiyarlık yaşadık." 
 
Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Görmez, Anadolu ve Rumeli’deki bu dergahların zayıflamasının İslam medeniyeti açısından bir kayıp olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, farklı mensubiyetlerin İslam’a olan mensubiyetin önüne geçirilmesinin doğru olmadığını da söyledi: “Biz Müslümanlar Alevisiyle, Sünnisiyle, Nakşisiyle, Bektaşisiyle, aynı inancın mensuplarıyız. Aynı Allah’a, aynı peygambere iman ediyoruz, aynı kitabın müminleriyiz, aynı ahirete iman ediyoruz. Dolayısıyla aramızda bu kadar mensubiyet varken bizim başka mensubiyetlerimizi İslam'a olan mensubiyetimizin önüne geçirmemiz doğru değil.”