Dini Meseleler İstişare Toplantısı

13 Ekim 2017 Cuma

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, güncel dini meseleleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yapıyor. Ankara Kızılcahamam’daki toplantının açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Erbaş, faizsiz finansal sistemlerinin önemini işaret ederek “bu sistemin yaygınlık kazanabilmesi için, gerekli hukukî, idarî ve ekonomik düzenlemeler yapılmalı” dedi.

 
Faizsiz Finans Sisteminin de Yer Aldığı Güncel Meseleler Değerlendiriliyor
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu yıl yedincisi düzenlenen güncel dini meseleler ve istişare toplantısında finans sektörü enstrümanlarını fikhi açıdan değerlendiriyor.
 
Toplantının açılışında konuşan Erbaş, ekonomik alanda yaşanan hızlı ve köklü değişimlerin islam dünyasındaki ilim adamlarını alternatifler üzerinde çalışmaya sevk ettiğini söyledi.
 
Erbaş: "Faizsiz finans uygulamalarının sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için İslam iktisadı çerçevesinde dile getirilen değerler manzumesinin etkinlik kazanması gerekmektedir… İslam’ın iktisadî ilkeleriyle faizsiz finans uygulamaları arasında sağlıklı bir ilişki kurulamazsa, bu uygulamaların bazı enstrümanları meşrulaştıran birer araç haline dönüşebilir. Faizsiz finansın temel ilkelerinin toplumda yaygınlık kazanabilmesi için, gerekli hukukî, idarî ve ekonomik düzenlemelerin yapılmasına şiddetle ihtiyaç vardır…”
 
Ankara Kızılcahamam’da 3 gün sürecek olan toplantılarda, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemleri, enerji ve tarım sektöründeki yatırım uygulamaları ve konut edindirme yöntemleri gibi birçok konuya İslam Hukuku penceresinden bakılacak, vatandaşın konuya ilişkin dini sorularına yanıtlar aranacak. 
 
Toplahtıda, ilahiyatçılar, akademisyenler ve finans sektörü temsilcileri fikir paylaşımında bulunacak.