Diyanet İşleri Başkanlığından İddialara Yanıt

5 Ekim 2015 Pazartesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bir gazete tarafından ortaya atılan haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı… Açıklamada, Sayıştay denetim raporu dayanak gösterilerek hazırlanan haberin, gerçekle bağdaşmaya, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bir gazete tarafından “diyanet’teki vurgun sayıştay raporlarında” başlığıyla verilen ve bazı internet sitelerinde de paylaşıyan haber üzerine yazılı açıklama yayınladı.

"Basındaki Haber Gerçekle Bağdaşmayan, Asılsız, Kamuoyunu Yanıltıcı Nitelikte”

Diyanet’in açıklamasında, 

“Sayıştay raporunda yer alan bilgiler, döner sermaye işletmesi muhasebesinin raporda yer almadığı ile ilgilidir. Dini yayınlar döner sermaye işletmesi tarafından elde edilen karlar doğrudan genel bütçeye gelir kaydedildiğinden başkanlığımızın sözkonusu kaynak üzerinde bir tasarrufu bulunmamaktadır. Bu nedenle de başkanlığımızca hazırlanan raporlarda bugüne kadar söz konusu kaynak ile ilgili bir bölüm yer almamıştır. Ancak 2014 yılı idare faaliyet raporunnu incelenmesi neticesinde sayıştay denetçileri tarafından, genel bütçeye gelir olarak kaydedilen döner sermaya kaynaklarının da rapora eklenmesi gerektiği belirtilmiş, 2015 yılında bu bölümün ekleneceği bildirilmiştir. Denetim raporunda verilen husus budur. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun’un dinî yayınlar döner sermaye işletmesi başlıklı 14. maddesinde dinî yayınlar döner sermaye işletmesi tarafından elde edilen kârların izleyen mali yılın şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılması hükmü yer almaktadır. Özetle, 23 milyonluk bir kaynağın başkanlıkça kullanıldığına dair yer alan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. 2014 yılı içerisinde dini yayınlar döner sermayesi tarafından elde edilen karın tamamı genel bütçeye gelir olmak üzere yatırılmış, Diyanet İşleri Başkanlığınca kullanılmamıştır” 

denildi.