Diyanet’ten TBMM’ye Aile Raporu

20 Nisan 2016 Çarşamba

Diyanet İşleri Başkanlığı, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesine yönelik tespit ve önerileri kapsayan bir rapor hazırladı. Raporda evlenecek çiftlerin sorumluluklarından madde bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmalarına kadar birçok konuda öneriler yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi aile bütünlüğünün araştırılması komisyonu'na bir rapor sundu… Raporda, aile bireylerinin dinin gerçekleri ile bağdaşmayan tutum ve alışkanlıklardan korunması, evlenecek çiftlere aile olma eğitimi, madde bağımlılığı gibi sorunlarla mücadelede Kur'an kurslarından başlayarak bilinçlendirme çalışması yapılması gibi konularda önerilerde bulunuldu.

Aile ve dini rehberlik büroları tarafından yürütülen dini rehberlik çalışmalarının sonuçlarına göre biçimlendirilen raporda, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesine yönelik saptama ve teklifler yer alıyor.

'Özellikle yüz yüze yapılan görüşmeler sonrası, gerekli görülen yönlendirmelerde önemli vakaların ilgili kurumlara ulaşıp ulaşmadığının takip edilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği yapılmalı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hazırlamış olduğu aile eğitim programına, diyanet mensuplarının eğitiminde kullanılmak üzere 'ailede dini değerler' modülü eklenmeli. '

Raporda, Diyanet’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla ortaklaşa hazırlayacağı evlilik öncesi broşürünün yerel yönetimler aracılığıyla başvuran çiftlere dağıtılması gerektiği belirtildi… Ayrınca, ailenin her türlü bağımlılıktan korunması, aile bireylerinin bağımlılıklarla mücadele konusunda bilinçlendirilmesinin önemine de değinildi.

Başkanlığın ilgili birimleri tarafından gerek madde bağımlılığı gerekse ekran bağımlılıkları konusunda ilgili birimlerle işbirliği içerisinde kur'an kurslarındaki genç kitleden başlamak üzere bilinçlendirme çalışması yapılmalı. Konunun dini boyutları hakkında toplum aydınlatılmalı. Sosyal yapının değişmesiyle aile bireylerinin ortaya çıkan yeni şartlara uyumunun sağlanması için paylaşma, adalet ve merhamet gibi ortak değerlerin güçlendirilmesi, aile bireylerinin hak ve görev tanımlarının değişen şartlara göre gözden geçirilmesine katkıda bulunulması, ailede bütün bireylerin hak ve sorumluluk dengeleri konusunda bilinçlendirilmesi, aile ahlakını pekiştiren değerlerin yükseltilmesi gerekmektedir.

Engelli bireylere ve ailelerine destek ve farkındalık çalışmaları yapılması, engelli bireylerin aile sorunlarına yönelik çözümler üretilmesi, onların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran manevi rehberlik faaliyetlerinin artırılması, toplumun bu konuda vaaz ve hutbeler yoluyla bilinçlendirilmesi tavsiyesi de raporda yer aldı.