Dünyaya Teşrifinden 600 Yıl Önce Hz. Peygambere İman Etti

17 Nisan 2015 Cuma
Kur’an-ı Kerim’de Yasin suresinde hikayesi anlatılan,Hz. İsa’nın havarilerine inanarak, dünyaya teşrif etmeden 600 yıl önce Peygamber Efendimize (s.a.s) iman etmiş bir büyük şahsiyet, Antakyalı Habib-i Neccar. Hak yolda yürüyen ve bu uğurda şehit olan Habib-i Neccar’ın Hatay’da bıraktığı izleri Diyanet Haber’den Fatih Türe araştırdı, Uğur Koçak görüntüledi...
 
 

Antakya şehri, İslam Devleti'nin halifesi Hz. Ömer’in komutanlarından Ebu Ubeydebin Cerrah tarafından 636 yılında fethedildi. Bu dönemde fethin simgesi olarak, Habib-i Neccar Ve Hz.İsa'nın iki havarisinin mezarının bulunduğu yerde bir cami inşa ettirildi.Cami, Anadolu’da inşa edilen ilk cami olma özelliği de taşıyor. 

Cami içinde medfun bulunan Habib-iNeccar, Hz. İsa tarafından gönderilen havarilere inanarak son peygamberin geleceğine 600 yıl önce iman etmiş.Hz. İsa (AS) puta tapan Antakya halkını hak dine davet etmek ve son peygamberin gelişini haber vermek için iki havarisini Antakya’ya gönderir. Havarilerle karşılaşan Habib-i Neccar onlardan bu konuda bir delil ister. Elçiler ise “Biz Allah’ın izniyle hastaları iyileştiririz, körleri iyi ederiz ve ölüleri diriltiriz” derler. Habibi Neccar’ında cüzzamlı bir çocuğu vardır ve bu nedenle Neccar ailesi şehrin uzağında yaşamaktadır. Elçiler dua eder, çocuk Allah’ın izniyle iyileşir ve Habibi Neccar onlara inanır. Ancak Hz. İsa’nın gönderdiği bu elçiler Antakya kralı tarafından zindana attırılır ve inançlarından vazgeçmeye zorlanır. Tüm baskılara rağmen dinlerinden dönmeyen elçiler ve Habib-i Neccar Allah yolunda şehit edilir.Habib-i Neccar’la birlikte putperestler tarafından şehit edilen Hz. İsa’nın havarileri Yahya ve Yunus da Habib-i Neccar Camii’nin bahçesine defnedilir.