'İslam Dünyasında Din Hizmetleri ve Dini Kurumlar' Sempozyumu

14 Aralık 2015 Pazartesi

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ikincisidüzenlenen "İslam Dünyasında Din Hizmetleri ve Dini Kurumlar Sempozyumu" Konya’da gerçekleştirldi. Üç kıtadan öğrencilerin katıldığı sempozyumda konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, “Din hizmetlerinin temel hedefi insanların ve kalplerin manevi imarıdır” dedi. 

sempozyuma akademisyenler ve 20 farklı ülkeden gelen öğrenciler katıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 3 kıtadan katılımcının yer aldığı bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. “İslam dünyasında din hizmetleri ve dini kurumlar sempozyumu”, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ikinci kez düzenlendi. 

20 farklı öğrencinin katıldığı sempozyuma Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş de katıldı. Keleş, konuşmasında din hizmetlerinin temel hedefinin, insanların ve kalplerin manevi imarı olduğunu söyledi. 

Sempozyumun konuşmacılarından biri de Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin’di; "Müminler bir binanın yapı taşları gibidirler birbirlerine dayanırlar istaifade ederler düsturu ile oluşan tam bir ümmet şuuru ile hareket etmeyi gaye edinmiştir bu yolda çaba göstermektedir."