Çağımızın Buhranı Terör Sempozyumu

24 Mart 2016 Perşembe

Son dönemde küresel bir sorun olarak gündemden düşmeyen terör konusu İstanbul'da bir sempozyumda tartışıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “terör saldırıları bütün insanlığı hedef alan bir kötülüktür…” dedi;

"Dünya bu ölümlerin hepsine şiddetin tamamına bir mezhep ve coğrafya ayrımı yapmaksızın aynı tepkiyi vermiyorsa işte o zaman insanlık tümüyle ölüme mahkumdur.Terör saldırıları bütün insanlığı hedef alan bir kötülüktür"

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen “çağımızın buhranı terör" konulu bir sempozyuma katıldı. Sempozyumda Ankara, İstanbul ve son olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşanan terör saldırılarının ardından Türkiye ve uluslararası kamuoyunun bir numaralı gündemi haline gelen terör kavramıirdelendi. Başkan Görmez, terör ve yanlış inanç ilişkisine değindi;

"İslamın şiddet dini olduğu iddiasının islamofobi gibi tarihe geçecek bir korku ve nefret hali doğurması yalnızca müslümanları değil bütün insanlığı bunalıma sürüklemiştir. Şiddet şiddetle ortadan kalkmaz kan kanla temizlenmez dünyanın güvenliği inançlar üzerinde baskıyla sağlanmaz. İslamın şiddet dini değil bir barış dini olduğunu ortaya koymaya çalışanların emekleri elbette boşa gitmeyecek ve bu yolda atılan her adım dünya barışına katkı sağlayacaktır." 

Son zamanlarda yaşanan intihar eylemlerine de değinen Mehmet Görmez, "Dinimizde bireysel olarak yasaklı intihar saldırılarına 'istişhad' adının verilmesi islam'a yapılabilecek en büyük kötülüktür” dedi;

"Bölgemizi ve dünyamızı kuşatan terör hadiselerini sadece intihar eylemlerine indirgemek elbette tarihi yaşanan büyük acıları hadiseleri yanlış okumak olur. Herkes biliyor ki bu katliamdan sonra cennete gideceğini ifade eden bir insanın islamın ilim medeniyetinden nasibini almış olması mümkün değildir. Din kisvesine bürünmüş cinayet şebekeleri yıkılmış hayalleri istismar ediyorlar. Bu açıkça görülmektedir." 

Görmez, katliamlara davetiye çıkaran yanlış fetvalara karşı da ilim adamlarını sorumluluk almaya çağırdı; "Sevgili peygamberimizin öğretilerini dikkate alarak ortaya çıkmış bu bütün yanlış fetvaların yanlışlığını ilan etmek için bütün ilim adamlarının müesseselerinin bir araya gelerek bütün dünyaya bunu ilam etmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."