Karaviyyin Kütüphanesi 'Dünya Hafızası' Listesinde

3 Nisan 2017 Pazartesi

Fas’taki Karaviyyin Kütüphanesi, İslam alimlerinin nadir el yazması eserlerini barındırıyor. Unesco’nun “dünya hafızası” listesinde yer alan kütüphane 7 yüzyıldan beri halka hizmet veriyor. 

Çevresinde hala eski dokuyu koruyan, cami ve medreselerden oluşan karaviyyin külliyesi’nin yapımı 859 yılında tamamlanmış. Külliyeden yaklaşık 5 yüzyıl sonra yapılan kütüphane de aynı adla hizmete başlamış. Öğrenciler başta olmak üzere 7 yüz yıldan beri halka hizmet veriyor. Karaviyyin kütüphanesi, Unesco’nun “dünya hafızası” listesinde yer alıyor. 

9. Yüzyıl Fas Mozaik Sanatını yansıtan çinilerle süslü Kütüphane İslam alimlerinin eserlerine ev sahipliği yapıyor. İbni Tufeyl’in 7 bin 7 yüz beyitten oluşan eserinin tek nüshası, İbn-i Haldun’un “Mukaddime” adlı eserinin en doğru el yazmaları bu kütüphanede bulunuyor. 

Bunların yanında ceylan derisi üzerine elle yazılan 9. Yüzyıldan kalma Kur’an-ı Kerim de, özel korunan kitaplar arasında bulunuyor. 1349 yılında kurulan kütüphanede  tarih, coğrafya, astronomi, matematik, felsefe ve islam ilimleri başta olmak üzere birçok alanda nadir ve eşsiz eserlere ulaşmak mümkün. 

Karaviyyin, dünyanın en önemli kütüphaneleri arasında varlığını sürdürüyor.

 

 

 

Üst: karaviyyin kütüphanesi “dünya hafızası” listesinde

Alt: 1349 yılından bu yana fas’ta öğrencilere ve halka hizmet veriyor

 

Üst: karaviyyin kütüphanesi “dünya hafızası” listesinde

Alt: ibn-i tufeyl, ibn-i haldun gibi islam alimlerinin eserlerini muhafaza ediyor